چطور بدانید تصمیمتان خوب است یا نه؟

چطور بدانید تصمیمتان خوب است یا نه؟
بیشتر افراد در تصمیم گیری سریع و به موقع مشکل دارند و معتقد اند نمی دانند کدام تصمیم درست است. چطور بدانید تصمیمتان خوب است یا نه؟ معمولا در زندگی تصمیم “درست” وجود ندارد. وقتی با گزینه های زیادی احاطه شده باشید احتمالا فلج تصمیم گیری را تجربه کرده اید. چه چیزهایی تصمیم گیری را مشکل می کند؟ 1.عدم تحمل ضررهای یک انتخاب: هر تصمیمی زیان هایی دارد ولی برخی افراد این موضوع را غیرقابل تحمل می دانند. اگر تصمیم میگیرم غذای دریایی بخورم پس لذت خوردن استیک را از دست می دهم و برعکس. 2.وابستگی بیش از حد به عقاید دیگران: برای برخی به نظر می رسد دیگران بهتر می دانند کار درست چیست و چون هرکس نظر خاصی دارد تصمیم گیری سخت می شود. 3. نیاز به “درست بودن” تصمیم: اعتقاد به اینکه تصمیم ها به دو دسته درست و اشتباه تقسیم می شوند، تصمیم گیری را پیچیده و سخت می کند. گام های تصمیم گیری: 1.چه کسی صاحب تصمیم است؟ 2.چه کسی ذینفع است؟ 3.هدف چیست؟ 4.چه گزینه هایی وجود دارد؟ گزینه ها را بر اساس سه موضوع اولویت بندی کنید:1.چه مواردی باید در تصمیم گیری لحاظ شود 2.خواسته های من چیست؟ 3.ریسک های بالقوه این تصمیم کدام اند؟ 5.چه ریسک هایی در هر گزینه وجود دارد؟ 6.کدام ریسک ها قابل پذیرش است و چطور تصمیم بگیرم؟ یادتان باشد قرار نیست تصمیم درست و بی نقص بگیرید بلکه قرار است بهترین تصمیم را با حداکثر سود و حداقل ریسک بگیرید.
نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *